Nyhet2015-10-12

Armatec erbjuder certifierade AHRI plattvärmeväxlare från Alfa Laval

AHRI 400 är en internationell standard för verifikation av prestanda hos plattvärmeväxlare (vätska/vätska).

Certifieringen säkerställer att växlaren verkligen har den kapacitet som tillverkaren har deklarerat. På detta sätt elimineras risken för dyr underdimensionering av värmeväxlare i värme- och kylanläggningar.

Sedan en tid tillbaka är alla plattvärmeväxlare i Alfa Laval Nordics sortiment AHRI-certifierade. Som Master Distributor av Alfa Lavals sortiment kan Armatec nu erbjuda ett brett sortiment av både certifierade och icke certifierade packningsförsedda plattvärmeväxlare.

Läs mer om hur AHRI-certifierade plattvärmeväxlare kan optimera prestandanivån, minska energiåtgången och bidra till en attraktiv investeringskalkyl >>>