Nyhet2017-06-02

Armatec AB utvecklas och har förstärkt med fyra nya medarbetare

Martin Sjölander (bilden) är det senaste tillskottet till vår Marknads- och Produktavdelning inom gruppen Undercentraler och Energiteknik. Martin är högskoleingenjör i grunden och kommer senast från MLT Maskin & Laserteknik AB där han arbetade som applikationsingenjör. På Armatec arbetar han primärt med våra UC-system.

Sara Saukkonen är vår senaste handläggare på Teknisk Kundservice och kommer närmast från Cryo. Sara arbetar främst med orderhantering och inköp rörande Alfa Lavals sortiment men även övrig orderhantering, teknisk support och offertarbete.

Anders Öhman har förstärkt vår försäljningsavdelning inom entreprenad då han nyligen börjat som Teknisk Säljare för vårt norra distrikt. Anders är utbildad rörmokare och har arbetat med försäljning inom många olika områden. Närmast kommer han från XL Bygg i Umeå.

Marcus Sundberg har nyligen tillträtt en tjänst som Marknads- och produktansvarig och således förstärkt vår avdelning inom Teknisk armatur och pumpar. Marcus produktansvar kommer att vara inom Mätare och Instrument. Han är högskoleingenjör inom maskinteknik, inriktning på produktutveckling och kommer senast från ett mindre bolag i Örebro som förser industrier och verkstäder med skärutrustningar.

Armatec utvecklar kundanpassade koncept inom flödesteknik för vatten, värme, kyla och process. Alla våra tekniska lösningar utgår från kundernas specifika problem och möjligheter. Målet är att förenkla kundernas vardag genom att leverera färdiga system, funktionslösningar eller produkter. Vi erbjuder olika koncept för bland annat värmeväxling, pump- och mätteknik, avstängning och automation, styr och reglerteknik samt energieffektivisering. 

Armatec är ledande i branschen tack vare våra medarbetares breda och djupa tekniska kunskap. Vi samarbetar med entreprenörer och konsulter. Våra koncept används både av energi- och industrisektorn och aktörer inom fastighetsbranschen.

Concepts for flow technology

Våra olika koncept inom flödesteknik börjar med en tydlig och bärande idé. En kundanpassad lösning på ett tekniskt problem. Konceptet utgår alltid från de särskilda behov som finns i din verksamhet. Därefter utvecklas koncepten av våra skickliga, engagerade och nyfikna medarbetare. Målet är att leverera flexibla lösningar för specifika kundbehov som ger ökad livslängd, högre produktivitet och tillgänglighet – därmed bättre ekonomi över tid.

Armatec bildades 2003 men har mer än 60 års erfarenhet av branschen. Armateckoncernen finns i Sverige, Danmark, Norge, Finland och ägs av Ernströmgruppen. Vi representerar starka varumärken såsom Alfa Laval, Bernard Controls, LESER och Flowserve på den nordiska marknaden.

www.armatec.se