Nyhet2016-06-01

ALPHA3 – Ytterligare en fullträff från Grundfos!

Den 1:a juni lanserar Grundfos en revolutionerande nyhet på marknaden med ALPHA3, som inte bara bygger på den välkända cirkulationspumpen ALPHA2, utan tack vare förnyad elektronik och tillhörande programvara nu också har blivit ett effektivt verktyg för installatörerna. En markant fördel för husägarna, som kan få stora besparingar på el- och värmeräkningarna och ett mer komfortabelt inneklimat.

En pump. En Reader. En app.
Grundfos nya ALPHA3-system för snabb och enkel injustering av värmesystem säkerställer bättre inomhuskomfort och värmeekonomi för husägarna.

Förutom att ALPHA3 har samma grundläggande funktioner som ALPHA2, har Grundfos även utvecklat ALPHA Reader, en läsare som tillsammans med appen Grundfos GO Balance gör det möjligt för installatören att justera in kundernas radiator- och golvvärmesystem – snabbt och enkelt!

Fördelen för husägarna är att de undviker att slösa med energi och sänker sina el- och värmeräkningar. För värmesystem, som inte tidigare varit balanserade, betyder det att en ordentlig reducering av både den energi som pumpen förbrukar och den totala värmeförbrukningen kan uppnås.

Med ALPHA3-pumpen kan installatörerna optimera sina kunders värmesystem utan att använda något annat än en ALPHA Reader och Grundfos GO Balance-appen, som kan installeras på både smartphone och läsplatta.

Via ALPHA Reader överförs data från pumpen till appen, där installatören steg för steg guidas för att enkelt och snabbt ställa in systemet.

”Kombinationen av ALPHA3-pumpen, ALPHA Reader och Grundfos GO Balance-appen ger installatören en komplett verktygsuppsättning, som är den första i sitt slag på marknaden. Installatören kan nu på ett mycket mer e ektivt och enkelt sätt erbjuda sina kunder en ännu bättre service”, förklarar Johan Matic, försäljningschef VVS hos Grundfos. ”Vi ser en stor potential för det här systemet. Inte minst för att en god injustering betyder att husägare som jag själv kan spara mycket pengar och får ett bättre inomhusklimat. Och vem vill inte det?”, låter det retoriskt från försäljningschefen.

FAKTA

  • Lanseras på marknaden den 1:a juni 2016.
  • ALPHA3-pumpen kan kännas igen på den röda ringen runt displayen.
  • Placera ALPHA Reader på ALPHA3-pumpen när injusteringen ska utföras. Verktyget tillhör installatören, som tar med sig den från kund till kund.
  • Grundfos GO Balance-appen kan laddas ned till smartphone och läsplatta från Google Play och App Store.
  • Injustering ska i princip endast behöva utföras en gång. Endast om husets värmekällor ändras drastiskt (t.ex. vid installation av nya radiatorer eller golvvärme), kan det vara klokt med en ny injustering.

Grundfos är med en produktion på över 16 miljoner pumpenheter om året en av världens ledande pumptillverkare. De största produktgrupperna är cirkulationspumpar för uppvärmning och luftkonditionering och centrifugalpumpar för industriellt bruk, vattenförsörjning, avlopp och dosering. Så gott som varannan cirkulationspump som säljs på världsmarknaden i dag är en Grundfospump, vilket gör företaget till världens största tillverkare av cirkulationspumpar. Grundfoskoncernen finns representerat av drygt 80 företag i fler än 55 länder. Dessutom säljs Grundfos produkter av distributörer i ett stort antal länder.