Nyhet2016-03-10

Alnab satsar på ANSI – lager

Raffinaderi och petrokemisk industri är de främsta användarna av ANSI ventiler i Sverige.

Alnab har stor kunskap och lång erfarenhet av ovannämnda industrier. För att kunna tillgodose kundernas behov har Alnab sedan början av 2000-talet ett stort lager av smidda och gjutna ANSI-ventiler. Produkter är tillverkade av Velan och Bonney Forge. Tillförlitliga produkter med hög driftsäkerhet.

På Alnabs hemsida, under produkter, finns mer information om kägel- och kilslidsventiler och backventiler.

Kontakta Alnab om du vill veta mer om vad företaget kan erbjuda inom raffinaderier och petrokemi!

www.alnab.se