Nyhet2016-04-07

Alnab optimerade pannan på Stora Enso, Skoghall

Alnab optimerade pannan och övervakning av elfilter (ESP) på Stora Enso, Skoghall

Stora Enso har installerat en 2-kanals LDS6 lasermätare för övervakning av rågas före El-filter på sin barkpanna. Man mäter ett lågt CO område 0-2000ppm och ett högt 0-10Vol%.

Mätning av det höga området före filtret kräver en snabb och kontinuerlig övervakning för att förhindra explosionsrisk orsakad av för höga CO-halter. Det låga mätområdet används för optimering av förbränningen i pannan.

LDS6 Insitu mätning är den bäst lämpade metoden tack vare den snabba svarstiden höga repeterbarheten. Systemet kräver ingen kalibrering i fält vilket gör det till en bra processmätning.

Stora Enso i Skoghall har fått ett bra skydd för sitt elfilter samt möjlighet att optimera förbränningen i barkpannan.

Kontakta Alnab för mer information 031-449450.