Nyhet2015-03-02

ÅF förvärvar PRC Engineering

ÅF har förvärvat PRC Engineering och blir därmed en ännu starkare aktör inom läkemedel och livsmedel.

PRC Engineering kommer, i sin helhet, att ingå i ÅFs division Industry under ledning av Per Magnusson. Ett nytt affärsområde skapas med inriktning mot projektleveranser och konsulttjänster till kunder inom livsmedel och läkemedel. Medarbetare från både ÅF och PRC kommer att ingå i det nya affärsområdet.

– Vi är imponerade över hur PRC har lyckats växa med god lönsamhet under de senaste åren, säger Per Magnusson, divisionschef i ÅFs division Industry. På en fragmenterad marknad blir ÅF och PRC en ännu starkare leverantör av kompletta lösningar. Utöver Food & Pharma, kompletterar ÅF och PRC varandra också vad gäller leverans av energi- och industriprojekt.

– Våra kunder efterfrågar leverantörer som kan åta sig större projekt, säger Peter Bräck, VD och delägare av PRC. Nu får vi kraften att göra det och våra ingenjörer får möjlighet att jobba i ännu mer intressanta projekt.

Kontaktperson

Peter Bräck, VD PRC Engineering

e-post:peter.brack@prc.se

tel. 0768 305 200

Följ PRC Engineering på:

Linkedin
Facebook
Twitter
YouTube

Vi är specialister på design av produktionsanläggningar, processlösningar, automation, IT och validering inom fem olika branscher. Med ca 200 medarbetare – de flesta ingenjörer – hjälper vi våra kunder att bygga upp, effektivisera eller automatisera sin tillverkning och produktion.