Nyhet2022-08-03

6 steg till en skräddarsydd vakuumlösning

Vakuum har förmågan att avsevärt förbättra tillverkningen. Att använda en vakuumlösning i rätt sammanhang och av rätt anledning kan dramatiskt förändra kostnader, effektivitet och hållbarhet när det gäller tillverkning – enbart en vakuumpump räcker ofta inte. Busch Vacuum Solutions erbjuder skräddarsydda vakuumsystem utöver modulära system för att tillhandahålla rätt lösning för individuella processkrav – från initial analys till design, från installation till efterföljande service av högsta kvalitet.

Att bygga en systemlösning är alltid ett gemensamt åtagande. Varje lösning syftar till att uppfylla lokala bestämmelserna samt att vara pålitlig, energibesparande, hållbar och ekonomisk. En viktig del av processen är att inkludera kunden och deras önskemål under planeringsprocessen. Busch följer ett koncept som består av 6 steg för att hitta den optimala vakuumlösningen för respektive process.

Konsultation och analys
Detta viktiga första steget är att undersöka och förstå kundens utmaningar och förväntningar. En vakuumexpert från Busch samarbetar med kunden på plats för att hitta den bästa lösningen för kundens individuella behov. De viktigaste frågorna klargörs först: Vad ska vakuumlösningen användas till? Vilken vakuumteknik passar bäst? Vilka förbättringar bör göras när det gäller effektivitet, energiförbrukning eller arbetsmiljö?

Utförande och offert
Efter diskussioner med kunden tar vi fram ett första övergripande koncept. Detta koncept skapar ramen för att designa och bygga det framtida vakuumsystemet. Processen tar hänsyn till många faktorer, bland annat de lokala förhållandena, efterlevnad, säkerhet, prestanda och enkel användning. En tydlig och detaljerad offert för den skräddarsydda vakuumlösningen tas sedan fram utifrån detta koncept.

Tillverkning och installation
Vakuumsystemlösningen kommer att byggas i ett av Buschs lokala systembyggnadscenter. Det globala nätverket av experter ger stöd under hela byggnationen. När systemet har byggts installeras det. Detta innebär inte bara att vi levererar systemet, utan också att våra servicetekniker integrerar systemet i kundens produktionsprocesser och ansluter till befintligt rörsystemet. Efter installation kommer vi att kontrollera täthet och korrekt funktionalitet. Vi utför även nödvändiga testkörningar och driftsättning.

Utbildning
Utbildning är en viktig komponent. Vakuumexperterna från Busch kommer att utbilda personalen på plats för att garantera säker och tillförlitlig drift av det nya vakuumsystemet, de kommer att lära sig att upprätthålla maximal prestanda.

Service
Den nya vakuumsystemlösningen är nu i full drift och kan köras av den utbildade personalen. Service från Busch säkerställer att det blir så även på lång sikt – med förebyggande underhåll, detta hanteras på plats eller med fjärrsupport via digitala tjänster.

Vår serviceavdelning finns där för kunden och löser alla potentiella problem eller fel.

Kundnöjdhet
Ett fullt fungerande vakuumsystem säkerställer smidiga produktionsprocesser och kundnöjdhet. Premium kundservice ger processtillförlitlighet och planeringssäkerhet. En skräddarsydd vakuumsystemlösning är hållbar och kommer också att fortsätta att anpassas till framtida processkrav.

Vi kommer att finnas på Processteknikmässan i Svenska Mässan Göteborg,

den 18 – 20 oktober. Besök oss i Monter 02:11. Välkommen! Länk till biljett

Biljetter och öppettider | Processteknik