Piping System Fundamentals

Vår filosofi är att all personal måste förstå hur allt fungerar och hänger ihop i ett pumpsystem för att de ska kunna felsöka och förbättra driften. Det finns grundläggande gemensamma kunskaper som borde behärskas av alla som är involverade i drift av pumpsystem, från konstruktör till leverantör, processingenjör, fabrikschef, driftpersonal samt underhållspersonalen i frontlinjen.

Piping System Fundamentals är en allmän utbildning som ger den oerfarne praktiska kunskaper och den erfarne en bra repetition och ökad förståelse för hur pumpsystem fungerar.

Vill du lära dig hur enskilda komponenter fungerar i ett pumpsystem och hur de påverkar funktionen av hela pumpsystemet är Piping System Fundamentals kursen för dig.

Syfte & Mål

Kursen lär ut grunderna för pumpsystems terminologi, komponenter och matematik samt de begrepp och principer som resulterar i hur enskilda element i pumpsystemet fungerar såväl som systemet i sin helhet. Piping System Fundamentals lägger tyngdpunkten på att förstå sambandet mellan de komponenter som utgör hela pumpsystemet.

Utbildningen är utformad för att utveckla väsentliga kunskaper och kärnkompetenser hos deltagaren, som får verktyg att ta med sig till jobbet för att kunna tillämpa sina kunskaper direkt och målet är ge varje deltagare en tydlig förståelse för hur alla komponenter i ett flödessystem samverkar.

Ämnen som behandlas i denna 2-dagars kurs omfattar:

 • grundläggande terminologi, enheter och fysiska lagar som gäller vätskeflöde
 • förstå funktion och inverkan från tankar och tryckkärl
 • centrifugalpumpars drift och pumpkurvans betydelse samt vad som påverkar driveffekt och kostnadsberäkningar för driften
 • beräkningar av tryck och tryckfall för rörledningar, ventiler och rörkopplingar
 • förståelse för reglerventilers drift, klassificering, dimensionering och val av reglerventil
 • principerna för mätning och kontroll av pumpsystem och processer i flödessystem
 • olika typer av processer och processutrustning som används i pumpsystem
 • olika typer av system, centrala begrepp för att förstå systemets funktion, och hur man kan felsöka problem i pumpsystem

 

Innehåll

  Inledning

 • Vad är ett pump- flödessystem?
 • Värdet av en tydlig bild av pumpsystemet
 • Förståelse för hela flödessystemet

Terminologi

 • Enheter och fysiska lagar
 • Vätskors egenskaper
 • Flöde, tryck, tryckhöjd och ledningsförlust
 • Fysikaliska lagar som styr vätskeflöde

Centrifugalpumpar

 • Pumpen och dess delar
 • Teorin hur en pump fungerar
 • Förstå pumpkurvan
 • Pumpar, effekt & kostnader
 • NPSH och Kavitation
 • Affinitets lagar
 • Pumpdrift, parallell och serie
 • Vätskors villkor
 • Pumpval
 • Korrekt drift av pumpar

Reglerventiler

 • Typer av reglerventiler
 • Funktion
 • Kurvor
 • Reglerventilsapplikationer
 • ASME och ANSI klass och kategori
 • Kavitation, strypning och Flashing
 • Dimensionering, välja rätt reglerventil
 • Ekvationer

Rörledningar

 • Terminologi
 • Tryckförlust beräkningar
 • Ledningsförluster i serie och parallellkopplade rörledningar
 • Faktorer som påverkar tryckförlust
 • Rördimensionering och urval

Ventiler, rörkopplingar och instrument

 • Syfte och funktion
 • Förluster som uppstår
 • Hydrauliska utföranden
 • Ventil applikationer
 • Kostnader för ventilförlust

Mät- och kontrollutrustning

 • Typisk utrustning för mätning kontroll
 • Den typiska processtyrslingan
 • PID-regulator och justering
 • Styrscheman

Tankar, tyckkärl och behållare

 • Olika typer och funktion
 • Nyckeltal vid hydraulisk mätning
 • Mäta och styra tanknivån
 • Tryck och temperatur
 • Vanliga och ovanliga tankapplikationer

Rörsystem

 • Olika typer av tryck- och flödessystem
 • Nyckelbegrepp för att förstå systemen
 • Beräkna flödet mellan två tryckkällor
 • Rörledningar i serie
 • Rörledningar parallellt
 • Förgrenade rörsystem
 • Häverteffekter
 • Statiska och dynamiska tryck
 • Visualisera energitillskott och förluster
 • Felsökning

Processer & pumpsystem

 • Typer av processer
 • Processutrustning
 • Hydraulisk prestanda

Vilka riktar sig utbildning till

Piping System Fundamentals är en omfattande kurs med fokus på hela systemet och samverkan mellan alla dess komponenter. Kursen är utformad för nyutexaminerade akademiker, mekaniker, operatörer, ingenjörer konsulttjänster och konstruktörer som behöver få en tydlig bild och förstå hur hela pumpsystemet fungerar.

Deltagarna kan ha en mängd olika arbetsområden och kunskapsnivåer varav några är uppräknade nedan, poängteras skall dock att dessa är exempel på funktioner men inte begränsar någon från att deltaga:

 • Driftstekniker / ingenjörer
 • Fastighetsskötare
 • Inspektörer
 • Konstruktörer
 • Mekaniker
 • Processtekniker / ingenjörer
 • Projektingenjörer
 • Representanter / säljare av pumpar, ventiler, instrument mm
 • Skyddstekniker / ingenjörer
 • Underhållstekniker / ingenjörer
 • Alla som behöver välja, specificera, beställa, installera, felsöka och underhålla pumpsystem

Utbildningsmaterial

Vi använder teorierna som beskrivs i Pumphandboken och CRANE Technical Paper nr 410 (TP410) som guide och som hjälper deltagarna att förstå teorierna om hur vätskeflöden  genom ventiler, rör och andra komponenter påverkar dimensionering och kravställningar på pumpar och annan utrustning för rörsystemet.

Kursbok / arbetsbok

För att maximera värdet av ditt lärande under och efter utbildningen har kursboken utformats med många användbara riktlinjer och viktiga punkter med information och övningar som tas upp under kursens gång. Handboken är en utmärkt resurs för att repetera begrepp och hämta information som gåtts igenom under seminariet och tillämpa dem när man är tillbaka på jobbet.

Kursbevis

Vid slutet av kursen kommer du att tilldelas ett diplom som visar vilka kunskaper du uppnått genom utbildningen.

Anmälan

Kursen hålls under två dagar från 08:30 till 16:30 med kortare pauser och lunch. Förstklassiga övningar utlovas för att lära sig de grundläggande beräkningsmetoderna!

Priset är 13.850kr (exkl. moms) / deltagare och inkluderar

 • Kurslitteratur
 • Lunch två dagar, kaffe och fika
 • Två dagars fullspäckat lärande

Läs kommentarer från svenska kursdeltagare här >>>

För mer information & bokning kontakta oss >>>