PumpSupport

PumpSupport är vårt samlingsnamn för konsulttjänster kring pumpsystem. Behöver ni hjälp med beräkning, dimensionering eller drift och underhållsrelaterade frågor och problem med pumpar och pumpsystem så ordnar vi det. Vi gör allt ifrån att projektleda planerade produktionsförbättringar till att utreda haveriorsaker eller hjälpa till med problemlösning för enskilda pumpar.

Vi samarbetar med branschföretagen utan att vara bundna till något varumärke eller leverantör. Vår unika ställning som oberoende expert, möjliggör ett brett samarbete mellan olika leverantörer och uppdragsgivare, med målet att alla parter ska känna trygghet att använda oss i rollen som neutral part för konsultuppdrag.

Exempel på tjänster vi erbjuder

  • Pumpar, beräkningar, felsökning och optimering
  • Ventiler, beräkningar, felsökning och optimering
  • Flödesanalys, hydrauliska beräkningar och balansering

Vi förordar ett transparent arbetssätt, där gemensam genomförandeplan, tidsplan och målsättning fastställs tillsammans med avrapporteringsplan och tydliga regler för projektets fortsatta genomförande.

Beräkning och dimensionering

Vi genomför hydrauliska beräkningar för tryck och flöden i rör, pumpar, ventiler, värmeväxlare och andra komponenter samt agerar rådgivande i frågor kring dimensionering och val av utrustning.

Driftsproblem och optimering

Vi hjälper processindustrier, fjärrvärme och VA anläggningar med att optimera pumpar och pumpsystem. Alla komponenter i ett pumpsystem hänger ihop och påverkar hur den totala driften fungerar. Ibland räcker det med små åtgärder för att balansera ett system och få det att fungera optimalt ur både drifts och underhållssynpunkt, ibland krävs det mer omfattande förändringar. Utifrån systemets förutsättningar kan vi lämna rekommendationer på åtgärder för att uppnå önskad målsättning och behov.

Kontakta PumpPortalen

Tel. 031-799 60 05
E-post: info@pumpportalen.se

Kontaktformulär