PIPE-FLO

Simuleringsprogram för pumpning av vätskor och gaser

Beräknings programmet PIPE-FLO används för simulering, dimensionering och optimering av pumpar, ventiler, kompressorer och drivutrustning i system för vätskor och gaser.

Vi vet hur svårt det är att visualisera funktion och drift av ett tryck- och flödessystem. Vårt övergripande mål är därför att ge våra användare en tydlig bild av hur deras pumpsystem fungerar.

Mjukvarorna erbjuder slutkunder, maskinbyggare och produktleverantörer prisvärda, flexibla och användarvänliga applikationer för beräkning av tryck- och flödessystem med vätskor, gaser, pappersmassa och slam som ger en tydlig bild av hur Ert processystem skall utformas.PipeFlo professional en simuleringsmjukvara för pumpsystem

Eftersom förutsättningarna skiljer sig marginellt i vissa fall och stort i andra består PIPE-FLO familjen av en generisk version som vi kallar PIPE-FLO Professional, som stödjer majoriteten av alla tryck- och flödessystem men för att klara vissa special applikationer finns det några varianter på mjukvaran som också presenteras separat nedan.

PIPE-FLO är en användarvänlig mjukvara, men bakom användarverktygen döljer sig en mycket komplex struktur som beräknar och visualiserar hur systemen fungerar (på komponent nivå) och samtidigt ger den överblick som behövs för optimering av systemen vilket gör det till ett användbart verktyg för såväl konstruktion- som drift- och underhållspersonal.

En investering i PIPE-FLO ger ofta omgående avkastning! 

PIPE-FLO Professional >>>

Användaren av PIPE-FLO Professional ges unika möjligheter att konstruera och dimensionera ett komplett rörsystem samt simulera tryck och flöden genom rör och andra komponenter i alla tänkbara storlekar och/eller konfiguration. PIPE-FLO Professional ger användaren en komplett bild av hela rörsystemet med detaljerad information om flöde och tryck i rörledningar och samspelet mellan pumpar, reglerventiler och flödesmätare mm. Mjukvaran har avancerade funktioner för bl.a.driftsfalls simulering, nyttigt såväl vid konstruktion som vid driftsoptimering av pumpsystem för att hitta potentiella energibesparingar och driftskostnadsberäkningar.

Flow-of-Fluid >>>

Beräkna flöden, flödeshastigheter och tryck i mindre rörsystem (upp till 25 rörledningar). Flow-of-Fluid är mycket användarvänlig och utrustad med samma kraftfulla beräkningsprogram som PIPE-FLO Professional – men till ett lägre pris.

PIPE-FLO Compressible

Programmet är utvecklat för dem som behöver ett kraftfullt verktyg och klar överblick av system med komprimerad gas, med stora tryckfall, höga flödeshastigheter och vakuumsystem.

PIPE-FLO Stock

Utvecklad för Pappers- & Massaindustrin och använder TAPPI metoden för konstruktion och beräkning av flöde och tryck i pumpsystem för pappersmassa och slam.

PIPE-FLO Overtime

En dynamisk mjukvara för problemlösning och felsökning, ett simuleringsverktyg som snabbt och överskådligt visar hur rörsystemet kommer att fungera under en angiven tidsperiod.

PIPE-FLO Academic

Fullt fungerande version av PIPE-FLO Professional som används i en pedagogisk miljö.

PIPE-FLO V&V

Ett tillbehörspaket för PIPE-FLO Professional. V&V står för verifikation och validering (Verification & Validation) och är en tilläggsmodul för industrier som kräver formella kvalitetsdokument för sina beräkningsunderlag.

Välkomna att kontakta oss om ni vill veta mer! 

Ring telefonnummer 031 – 799 60 05 eller skicka e-post till info@pumpportalen.se