PumpPortalen

Pumpportalen är en neutral informationskälla inom pumpar, ventiler, pumptätningar, pumpdrifter och annan utrustning till pumpsystem.

Hos oss hittar Ni alltid senaste nytt avseende leverantörer, produkter, varumärken, applikationer och service inom pumpsystem vilket innefattar applikationsområdena pumpar, ventiler, axeltätningar och drivutrustning samt mät- och reglerutrustning för tryck- och flöde.

Vi erbjuder neutral och objektiv nyhetsrapportering, teknisk och kommersiell information om pumpar och pumpsystem.

Historik

Pumpportalen startades 2003 som ett resultat av att tekniska webblösningar gjorde det möjligt att publicera Pumphandboken elektroniskt. Några milstolpar:

  • 2010 förnyades hemsidan första gången sedan lanseringen då Process Contact Scandinavia AB övertog portalen och upphovsrätten till Pumphandboken och därmed ansvar för dess utveckling och drift.
  • 2010 var också året då PumpGuiden lanserades.
  • PumpPortalens popularitet ökade succesivt och under åren mellan 2010-2014 startades verksamhet i samarbete med branschföretag för utbildningsverksamhet i form av öppna och specialanpassade kurser inom pumpteknik.
  • Ett samarbete med ESI inleddes 2012 för försäljning och utbildning av kunder till mjukvaran PIPE-FLO för dimensionering, beräkning, simulering och felsökning av pumpsystem.
  • 2015 lanserades åter en ny plattform för PumpPortalen, vilket är den sida ni nu befinner er på.

Tjänster

PumpPortalen utvecklar kontinuerligt erbjudandet för pumpanvändare och genomför ett antal aktiviteter för att sprida kunskap och öka intresset kring pumpar och pumpsystem genom bl.a.:

  • PumpGuiden, en omfattande och modern databas innehållande all kommersiell information om den svenska pumpmarknaden
  • Pumphandboken, som finns att läsa på Pumpportalen eller kan köpas som särtryck
  • Pumputbildningar för slutkunder, maskinbyggare och leverantörer
  • PIPE-FLO mjukvaran för beräkning, dimensionering, simulering och felsökning av pumpar och pumpsystem

Vision

Pumpportalen skall uppfattas som en neutral och komplett portal för inhämtning av teknisk och kommersiell information om pumpar, ventiler, pumptätningar och drivutrustning för pumpar som riktar sig till användare, leverantörer och branschorganisationer som kan relateras till pumpsystem.

Visionen uppnås genom att tillhandahålla den mest lättillgängliga, användarvänliga och kundanpassade webblösningen och genom kontaktnätet bland pumpanvändare och pumpleverantörer genomföra aktiviteter som kurser, mässor och seminarier.

Genom visionen blir Pumpportalen branschens naturliga nav.