Offert från PumpPortalen

Söker du en pump, ventil, pumptätning eller annan utrustning till ditt pumpsystem? Vi samarbetar med branschföretagen och ser till att du får offert på det du behöver. En offert på pumpar, ventiler, tätningar, motor eller mätinstrument!

Specificera produkten du behöver i respektive formulär och försök vara så noggrann som möjligt, ett bra underlag ger bättre svar!

Förfrågan pump

Ja/nej
Beteckning/fabrikat bef pump.

Produkt spec.

kg/m³
Centipoise
˚C
bar
ange i l/min el. m³/h
bar
˚C
mm
mm
st
dd-mån-år

Kontaktinformation

Förfrågan ventil

Ja/nej
Beteckning/fabrikat bef pump.
ex. avstängn.-, back., reglerventil

Produkt spec.

ange i l/min el. m³/h
kg/m³
Centipoise
bar
bar
˚C
˚C
mm
mm
manuell, el, pneumatiskt,hydrauliskt
st
dd-mån-år

Kontaktinformation

Förfrågan tätning

Ja/nej
Beteckning/fabrikat bef. Tätning
ex. pumptillv.

Produkt spec.

˚C
bar
mm
min-1
st
dd-mån-år

Kontaktinformation

Förfrågan filter

Ja/nej
Beteckning/fabrikat bef. Filter
ex. magnet, patron, påsfilter.
Rör, Fläns, annat
mikron
mikron

Produkt spec.

ange i l/min el. m³/h
kg/m³
Centipoise
bar
˚C
˚C
mm
mm
st
dd-mån-år

Kontaktinformation

Förfrågan Drivutrustning

Ja / Nej
Beteckning/Fabrikat

Produkt specifikation

Ja / Nej
Ja / Nej
kW
rpm
Fot / Fläns
Volt / Hz
st.
dd-mån-år

Kontaktinformation